Video

I
like
peaches
better
than
nectarines


Menu

Jag
gillar
persikor
bättre
än
nektariner
Jag gillar persikor bättre än nektariner.
I like peaches better than nectarines.